240301 Picton to Pukaki
Slideshow Link

Format
240202 Kaikoura (Balmoral) Sequence Name 1200 72dpi

240201 Blenheim 01DSC04928

240201 Blenheim 01DSC04928

240201 Blenheim 02DSC04941

240201 Blenheim 02DSC04941

240201 Blenheim 03DSC04942

240201 Blenheim 03DSC04942

240201 Blenheim 04DSC04947

240201 Blenheim 04DSC04947

240202 Kaikoura (Balmoral)01DSC04954

240202 Kaikoura (Balmoral)01DSC04954

240202 Kaikoura (Balmoral)02DSC04966

240202 Kaikoura (Balmoral)02DSC04966

240202 Kaikoura (Balmoral)03DSC04987

240202 Kaikoura (Balmoral)03DSC04987

240202 Kaikoura (Balmoral)04DSC05012

240202 Kaikoura (Balmoral)04DSC05012

240202 Kaikoura (Balmoral)05DSC05029

240202 Kaikoura (Balmoral)05DSC05029

240202 Kaikoura (Balmoral)06DSC05065

240202 Kaikoura (Balmoral)06DSC05065

240202 Kaikoura (Balmoral)07DSC05067

240202 Kaikoura (Balmoral)07DSC05067

240204 Tekapo (Godley Valley) 01DSC05143

240204 Tekapo (Godley Valley) 01DSC05143

240204 Tekapo (Godley Valley) 02DSC05147

240204 Tekapo (Godley Valley) 02DSC05147

240204 Tekapo (Godley Valley) 03DSC05150

240204 Tekapo (Godley Valley) 03DSC05150

240204 Tekapo (Godley Valley) 04DSC05154-Enhanced-NR

240204 Tekapo (Godley Valley) 04DSC05154-Enhanced-NR

240204 Tekapo (Godley Valley) 05DSC05156

240204 Tekapo (Godley Valley) 05DSC05156

240204 Tekapo (Godley Valley) 06DSC05158

240204 Tekapo (Godley Valley) 06DSC05158

240204 Tekapo (Godley Valley) 07DSC05170

240204 Tekapo (Godley Valley) 07DSC05170

240204 Tekapo (Godley Valley) 08DSC05171

240204 Tekapo (Godley Valley) 08DSC05171

240204 Tekapo (Godley Valley) 09DSC05213

240204 Tekapo (Godley Valley) 09DSC05213